Enric Mas

obra / bio / premsa


Aparador
Fotografia digital sobre alumini. 20X30
Edició de tres exemplars. 2005/2007
Accidental XX
Imatge escanejada i serigrafia sobre alumini
70X50. Peça única. 2009
Accidental XY
Imatge escanejada i serigrafia sobre alumini
70X50. Peça única. 2009
Homenatge a Millares II
Fotografia digital serigrafia sobre alumini
Dimensions variables. Peça única. 2009
Dol
Fotografia digital i serigrafia sobre alumini
100X70. Edició de tres exemplars. 2009
Pals
Fotografia digital i serigrafia sobre alumini
Políptic de 6 peces de 40X30
Edició de tres exemplars no idèntics. 2009/2010