Joan Sastre

obra / bio / premsa


Caragols
Fotografia bl/ng. 2009
Cotxes
200x300 cm. Impressió digital / lona.
45x53 cm. Impressió paper. 2009
Cotxes
200x300 cm. Impressió digital / lona.
45x53 cm. Impressió paper. 2009
Cotxes
200x300 cm. Impressió digital / lona.
45x53 cm. Impressió paper. 2009
Cotxes
200x300 cm. Impressió digital / lona.
45x53 cm. Impressió paper. 2009
Cotxes
200x300 cm. Impressió digital / lona.
45x53 cm. Impressió paper. 2009